Styrelsen

Byalagets styrelse koordinerar arbetet i de olika arbetsgrupperna och ansvarar för föreningens ekonomi. Styrelsen har löpande kontakt med Uppsala kommun och andra externa kontakter med intresse för landsbygdsfrågor etc.

Den som är intresserad av att starta en ny arbetsgrupp (driva en viss fråga) är varmt välkommen att kontakta styrelsen antingen via mail (info@lannabyalag.se) eller via kontaktuppgifterna nedan!

Är du nyfiken på styrelsearbetet i största allmänhet? Varmt välkommen att vara med på ett styrelsemöte, hör av dig till styrelsen!

2021 års styrelse:

Malin Elinder IMG_0790 IMG_0787
Ordförande
Malin Elinder
Kassör
Susanne Aringskog
Ledamot
Anna Maria Wremp
Ledamot
Magnus Thibblin
 
Ledamot
Thomas Martin
Suppleant
Johan
Carlsson
Suppleant
Fredrik
Norberg

Revisorer:  Björn Moberg och Lars Waldestrand,
Revisorssuppleant: Per Lundberg

Valberedning:  Styrelsen agerar valberedning