Bli medlem

Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma och ju roligare blir det!

Årsavgift
Enskild medlem: 50 kr
Familj: 100 kr

Sätt in beloppet på bankgiro 5408-1120 och ange ditt namn.

Betalar Du för en familj? Skicka ett mail till info@lannabyalag.se och meddela namn och födelseår på varje medlem Du betalat för. (Tyvärr kan vi inte se mer än ett namn via bank-nbetalningen.)