Kommuninformation

På denna sida hittar ni information som Uppsala Kommun vill förmedla till oss Lännabor eller information relaterad till ärenden som byalaget diskuterar med kommunen.


 • Vad pågår vid Länna förskola? 27 mars, 2016

  Kommunen håller på att dränera och installera bergvärmepump vid Länna förskola. Byte av takpapp har nyligen gjorts och ett solsegel över sandlådan är på gång.

  Continue reading →
 • Nytt kommunförslag angående Länna förskola och skola 25 mars, 2016

  Uppsala kommun behöver bygga och anpassa utbildningslokaler utifrån de behov av barn- och elevplatser som finns i kommunen. Därför har kommunen inventerat och analyserat behoven av utbildningslokaler för de kommande åren. Utifrån detta finns nu ett förslag till plan för åren 2016–2020. Planen för Strategisk försörjning av utbildningslokaler innehåller förslag på nybyggande, ombyggnad, renovering och avveckling av lokaler.

  Sammanfattningsvis kvarstår planerna på en nybyggnad eller renovering av Länna skola medan Länna förskola ersätts med ny förskola, samlokaliserad med nya Länna skola. Tidsplanen är preliminärt Ht 2021. Goda nyheter alltså!

  Läs förslaget direkt på kommunens hemsida här.

  Continue reading →
 • Status kring cykelväg till Länna 5 januari, 2016

  cykelvägI juni 2015 var en representant för byalagets styrelse på ett möte med landsbygsstrateg Mimmi Skarelius-Lille och stadsträdgårdsmästate Ingemar Carlsson på Uppsala kommun för att diskutera cykelväg ut till Länna. Som en del i den nya majoritetens (MP-S-V) satsning på “cykelfrämjande åtgärder” meddelade de att det i Gatu- och samhällsnämndens verksamhetsplan för 2015 finns ett uppdrag att se över möjligheterna att bygga en rekreationscykelväg till Fjällnora och att undersöka möjligheten att dra den vidare till Länna.

  Continue reading →