Category Archives: Kopphagen

Dansbanegolvet kan börja byggas – men insamlingen fortsätter!

Insamlingen till ett nytt dansbanegolv i Kopphagen påbörjades officiellt på Midsommarfesten 2016. Efter samtliga aktiviteter och privata bidrag  som inkommit under 2016 har vi i nuläget (2017-03-18) 80 000 kr, vilket innebär att vi finansiellt är redo att påbörja byggnationerna. Den slutgiltiga målsättningen för insamlingen är dock 100 000 kr. 

Insamlingen kommer att fortgå tills vi har fått in alla de pengar som krävs. Ideella krafter står för byggarbetet. Om du vill vara med och bidra till insamlingen kan du sätta in pengar på Byalagets bankgironummer 5408-1120. Märk insättningen med ”Dansbanan”.

Om du sätter in 500 kr eller mer och vill ha ditt eller din familjs namn ingraverat i en golvbräda skriver du ett mail till info@Lannabyalag.se där du talar om vilken dag du satt in pengarna samt vilket namn du vill att det ska stå på brädan. Se exempel nedan.

Länna byalag exempel på graverad bräda

Har du några frågor gällande insamlingen, tips på möjliga sponsorer etc kan du också skriva till info@Lannabyalag.se eller ringa till ordföranden Andreas Almstedt på tel. 072-553 91 85.

 

 

Städdag i Kopphagen 14 maj!

barn som krattarLördagen den 14 maj träffas vi kl. 10.00 i Kopphagen för att göra fint inför våren och sommarens aktiviteter! Ta med barnen, grannarna, matsäckskorgar och krattor så gör vi det till en fest!
Ju fler vi är, desto trevligare blir det och ju mer hinner vi fixa. Det räcker med ett par timmar om vi är många. Utöver krattning kommer det att röjas sly, klippas gräs, rensas på boulebanan, städas i bodarna m.m.

Väl Mött!

Kopphagengruppen och styrelsen

Städdag i Kopphagen 14 maj

Vi träffas klockan tio lördagen den 14 maj och hjälps åt att kratta, röja och städa så att det blir fint inför sommarens evenemang!

Ta med barnen, lunchkorgen, krattorna så gör vi arbetet till en fest!

Väl mött – gamla och nya Lännabor!

/ Kopphagengruppen och byalagets styrelse