Author: Admin

Remiss angående pendlarparkering

Nedanstående information inkom nyligen till Byalagets styrelse. Om det är någon som är intresserad av att lämna åsikter i detta ärende är ni vänliga att skriva ett remissvar och presentera för Byalagets styrelse så kan remissen ev. gå genom byalaget.

Regionala utvecklingsnämnden inom Region Uppsala har tagit fram förslag till principer för pendlarparkering i Uppsala län. Förslaget är ute på remiss till den 15 februari 2019.

Alla remisshandlingar finns på www.regionuppsala.se/pendlarparkering. Av hänsyn till miljön distribueras inga tryckta exemplar.

Remissvar ska ha kommit in senast 15 februari 2019 i digital form till region.uppsala@regionuppsala.se . Ange diarienummer RUN2018-0069

Region Uppsala bjuder in till remisskonferens den 15 januari kl. 9-12.00, i Uppsala på Regionens hus, Storgatan 27. Anmälan görs via anmälningslänken här senast den 9 januari.

Frågor som gäller principer för pendlarparkeringar kan besvaras av Cecilia Carlqvist, infrastrukturstrateg, e-post: cecilia.carlqvist@regionuppsala.se, tfn: 018-617 01 44

Bilagor

  1. Remissversion av principer för pendlarparkering i Uppsala län
  2. Följebrev till remissen
  3. Sändlista remissinsatser
  4. Inbjudan till remisskonferens 15 januari

 

Julmarknad i Kopphagen 2a advent

Varmt välkomna till Lännas årliga julmarknad söndagen den 9e december kl. 15-17. I skenet av marshaller finner du hantverk, julmusik, glögg, fika och grillkorv. Länna skolas elever bjuder på luciatåg.

Ta en vän under armen och kom och lys upp decembermörket med din närvaro. Njut av tidig julstämning, träffa grannar och vänner, ta en fika och gör samtidigt en insats för Kopphagen.

Varmt välkomna!

Länna byalag

 

PS. Vill du sälja något är det bara att kontakta info@lannabyalag.se. Än finns det plats kvar!