Förskola och skola

Förskole- och skolgruppen har historiskt varit mest aktiv i tider då Länna skola hotats av nedläggning, vilket skett ett flertal gånger. Efter Länna skolasenaste nedläggningshotet (2013) har dock Uppsala kommun, tack vare den pågående projekteringen av ett stort antal nya bostäder i Länna, beslutat att Länna skola (F-3) ska renoveras eller byggas ny i etapper om 60, 120 och 240 elever. Färdigställandedatum som angivits är ht 2019/ht 2021 (Styrelsen för Vård och Bildning, 10 april 2015).

Detta har dock skjutits på framtiden till följd av att detaljplanen för Holmens och Uppsala Hems nya bostadsområde i Länna “pausats” på obestämd framtid. Orsaken till detta är de vägåtgärder som måste planeras och utföras längs Kalle Blanks väg och korsningen med v 282 innan planen kan färdigställas. Trafikverket har ännu inte påbörjat detta planarbete (våren 2020).

Länna förskolaDenna grupp är förnärvarande vilande men har du intresse av att vara med och påverka skolfrågorna är du varmt välkommen kontakta styrelsen på info@lannabyalag.se.


Senaste notiser

 • Vad pågår vid Länna förskola? 27 mars, 2016

  Kommunen håller på att dränera och installera bergvärmepump vid Länna förskola. Byte av takpapp har nyligen gjorts och ett solsegel över sandlådan är på gång.

  Continue reading →
 • Nytt kommunförslag angående Länna förskola och skola 25 mars, 2016

  Uppsala kommun behöver bygga och anpassa utbildningslokaler utifrån de behov av barn- och elevplatser som finns i kommunen. Därför har kommunen inventerat och analyserat behoven av utbildningslokaler för de kommande åren. Utifrån detta finns nu ett förslag till plan för åren 2016–2020. Planen för Strategisk försörjning av utbildningslokaler innehåller förslag på nybyggande, ombyggnad, renovering och avveckling av lokaler.

  Sammanfattningsvis kvarstår planerna på en nybyggnad eller renovering av Länna skola medan Länna förskola ersätts med ny förskola, samlokaliserad med nya Länna skola. Tidsplanen är preliminärt Ht 2021. Goda nyheter alltså!

  Läs förslaget direkt på kommunens hemsida här.

  Continue reading →